CÔNG BỐ SẢN PHẨM THEO NĐ15

Hướng dẫn tự công bố sản phẩm

1. Thủ tục Tự công bố sản phẩm thực phẩm (sản xuất trong nước): Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Bản tự công bố sản phẩm. Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm…

Những lưu ý về quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS (Free Sales)

1/ CĂN CỨ: – Nghị định Số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 05 năm 2018 về Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý ngoại thương. – Quyết định 10/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 02 năm 2010 về Quy định giấy chứng nhận lưu…