VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Đăng ký Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Công ty Vĩnh Phát Thành chuyên tư vấn và nhận làm các hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các loại hình sản xuất do các cơ quan quản lý như: Ban quản lý an toàn thực phẩm…

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Các công ty và cơ sở sản xuất, cửa hàng kinh doanh, quán ăn uống, địa điểm kinh doanh, kho bảo quản, xưởng chế biến… đều phải tiến hành xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm phù hợp với loại hình kinh doanh…