ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

 1. Mã vạch là gì ?

Mã vạch là sự thể hiện thông tin trong các dạng nhìn thấy trên các bề mặt của sản phẩm, hàng hóa mà máy móc có thể đọc được. Nguyên thủy thì mã vạch lưu trữ dữ liệu theo bề rộng của các vạch được in song song cũng như của khoảng trống giữa chúng, nhưng ngày nay chúng còn được in theo các mẫu của các điểm, theo các vòng tròn đồng tâm hay chúng ẩn trong các hình ảnh. Mã vạch có thể được đọc bởi các thiết bị quét quang học gọi là máy đọc mã vạch hay được quét từ hình ảnh bằng các phần mềm chuyên biệt.

Nội dung của mã vạch là thông tin về sản phẩm được mã hóa như: Nước đăng ký mã vạch, tên doanh nghiệp, tên sản phẩm, lô, tiêu chuẩn chất lượng đăng ký, thông tin về kích thước sản phẩm, nơi kiểm tra…

Các doanh nghiệp cần xin mã số mã vạch để mã hóa nội dung sản phẩm và gắn lên nhãn để bán vào siêu thị cũng như cửa hàng, tạp hóa…

mã số mã vạch

Công ty Vĩnh Phát Thành tự tin và có đầy đủ kinh nghiệm để hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận mã số mã vạch theo đúng quy định.

Hotline tư vấn miễn phí: 0911.151.639

Email hỗ trợ: vinhphatthanh868@gmail.com

 1. Hồ sơ đăng ký mã vạch:

 • Giấy phép kinh doanh (sao y hoặc bản gốc đối chứng)

 • Bảng đăng ký sử dụng mã số mã vạch

 • Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN

 • Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện)

 1. Công việc Vĩnh Phát Thành tư vấn:

 • Thay mặt doanh nghiệp đi sao y công chứng các giấy tờ

 • Soạn thảo hồ sơ, kê khai các thông tin phù hợp theo quy định

 • Thu thập chính xác thông tin lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp

 • Lựa chọn loại mã vạch phù hợp cho nhu cầu và sản phẩm của doanh nghiệp

 • Đại diện doanh nghiệp đi nộp hồ sơ, bổ sung hồ sơ và nhận kết quả hồ sơ

 • Hướng dẫn doanh nghiệp thiết kế mã số mã vạch và cách tính mã vạch cho đúng theo quy định.

 • Hỗ trợ doanh nghiệp gắn mã vạch lên nhãn sản phẩm và làm thủ tục công bố.