Dịch vụ đặc biệt

Công ty Vĩnh Phát Thành chuyên tư vấn và nhận hỗ trợ cá nhân, tập thể có dự định thành lập công ty để sản xuất thực phẩm từ giai đoạn bắt đầu thành lập, đi vào sản xuất và bán hàng ra thị trường như sau:

  1. Đăng ký thành lập công ty
  2. Hỗ trợ làm bảng hiệu công ty
  3. Hỗ trợ khai thuế ban đầu, đặt in hóa đơn và phát hành hóa đơn
  4. Hỗ trợ làm con dấu, mở tài khoản ngân hàng, thông báo mẫu dấu và tài khoản ngân hàng lên Cổng thông tin quốc gia.
  5. Đăng ký xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản xuất kinh doanh thực phẩm
  6. Đăng ký công bố sản phẩm
  7. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền
  8. Đăng ký sử dụng mã số mã vạch

Chúng tôi sẽ đồng hành cùng quí khách hàng từ khi bắt đầu thành lập cho đến khi ổn định và bán được sản phẩm hợp lệ ra thị trường với chi phí thấp nhất và nhanh nhất.

Vui lòng liên hệ số điện thoại: 0911.151.639 để được tư vấn thủ tục.