Hướng dẫn thủ tục tự công bố sản phẩm

Hướng dẫn thủ tục tự công bố sản phẩm

1. Các loại thực phẩm bắt buộc Tự công bố:

 • Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn
 • Thực phẩm bánh, kẹo
 • Đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, nước giải khát
 • Thực phẩm bổ sung
 • Bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm
 • Nguyên liệu thực phẩm
 • Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, hương liệu thực phẩm

2. Thủ tục Tự công bố sản phẩm thực phẩm (sản xuất trong nước):

 • Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

 • Bản tự công bố sản phẩm.
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025.

 • Mẫu nhãn sản phẩm.

3. Thủ tục Tự công bố sản phẩm thực phẩm (nhập khẩu):

 • Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Bản tự công bố sản phẩm.
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025.
 • Mẫu nhãn chính của sản phẩm hoặc hình ảnh chụp trực tiếp từ bao bì sản phẩm.
 • Bản dịch thuật công chứng nhãn bao bì sản phẩm.
 • Nhãn phụ sản phẩm

4. Hình thức thực hiện: Doanh nghiệp thực hiện 2 bộ hồ sơ bao gồm đầy đủ các giấy tờ và soạn thảo nội dung đúng theo yêu cầu cũng như kiểm định các chỉ tiêu an toàn đúng theo quy định an toàn thực phẩm. Nộp về cơ quan chức năng có thẩm quyền quản lý tại địa phương, nếu hồ sơ đầy đủ và đúng theo quy định thì cơ quan chức năng sẽ đăng tải thông tin hồ sơ công bố lên trang thông tin điện tử của cơ quan đó, khác trước đây là sau khi nộp hồ sơ cơ quan chức năng sẽ cấp giấy xác nhận công bố mà hiện tại việc xác nhận sẽ được thể hiện qua việc đăng tải thông tin hồ sơ công bố lên website của cơ quan đó. Đồng thời doanh nghiệp niêm yết bộ hồ sơ tự công bố tại trụ sở công ty hoặc update hồ sơ lên trang thông tin điện tử website của quý doanh nghiệp.

5. Một số lưu ý:

 • Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt, trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 2 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.
 • Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó.
 • Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.