dịch vụ công bố thực phẩm

Công bố thực phẩm sản xuất trong nước

Công ty, doanh nghiệp đang tiến hành sản xuất tại Việt Nam cho các loại sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; bánh kẹo, coque huawei coque samsung nước giải khát, iphone case iphone case bracelet bijoux coque samsung đồ uống không cồn và có cồn,…