giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Các công ty và cơ sở sản xuất, cửa hàng kinh doanh, quán ăn uống, địa điểm kinh doanh, kho bảo quản, xưởng chế biến… đều phải tiến hành xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm phù hợp với loại hình kinh doanh…